Datum poslední změny: 15. listopad, 2000

Poznámka: Tento text napsal Cari D. Burstein s cílem vyjádřit myšlenku kampaně "Viewable With Any Browser". Jestliže jste se sem dostali ze stránky, na níž bylo graficky či pomocí textu znázorněno "Viewable With Any Browser", znamená to, že autor dané stránky souhlasí s touto kampaní, jejímž cílem je omezovat web design závislý na jednotlivých prohlížečích, a sám se jí účastní. Další informace o této kampani se dozvíte níže. Pak se můžete rozhodnout, zda se také zúčastníte.

"Každý, kdo na svou stránku umístí text: "Tato stránka je optimalizovaná pro prohlížeč X", zřejmě touží po starých časech, které tu byly ještě před vznikem webu, kdy jste měli jen velmi malou šanci si přečíst dokument napsaný na jiném počítači, jiným textovým procesorem nebo v rámci jiné sítě."
  -- Tim Berners-Lee, Technology Review, červenec 1996

Pokud jste se dostali na tuto stránku, pravděpodobně vás zajímá logo s nápisem "Viewable With Any Browser". Zde je mé vysvětlení. Jsem velmi nespokojený se současným trendem, který směřuje k vytváření stránek optimalizovaných pouze pro určité prohlížeče, a který ostatní prohlížeče ignoruje. Je pro mne velmi nepříjemné, když si chci prohlédnout nějakou stránku a zjistím, že mi byl zamítnut přístup, protože nepoužívám Netscape či Internet Explorer. Rušivé je také prohlížení stránek, které sice můžete zobrazit libovolným prohlížečem, ale které se silně spoléhají na tagy podporované pouze několika populárními prohlížeči, nebo nepodporují prohlížeče textové.

Proto bych chtěl tento trend zastavit. Vím, že sám web nezměním, ale oceňuje se každá pomoc. A toto je můj příspěvek k webu nezávislému na platformě i na prohlížeči. Zobrazením loga "Viewable With Any Browser" jsem chtěl zdůraznit, že se snažím vytvářet plně funkční stránky, které budete moci zobrazit v libovolném prohlížeči. Některé stránky vypadají v určitých prohlížečích lépe než v jiných, ale všechny by měly být každým prohlížečem zobrazitelné. Tagy podporované jen určitými prohlížeči se snažím používat pouze příslušným způsobem a pouze pokud k tomu mám rozumný důvod. V případě, že jsem takové tagy, jako je například image map, frame, Java atd., použil, maximálně jsem využil možnosti postupného rozkladu dostupného v jazyce HTML, nebo pro prohlížeče, které tyto tagy nepodporují, jsem vytvořil alternativy. Dejte mi prosím vědět, jestli na těchto stránkách naleznete cokoli, co ve vašem prohlížeči nefunguje (udejte také název vašeho prohlížeče a popište, co nefunguje). Já se to pak pokusím opravit.

Vyzývám všechny, kteří se k této kampani chtějí připojit, aby si zkopírovali libovolnou grafiku dostupnou na stránce Any Browser Graphics, kterou poskytují účastníci této kampaně. Pro kampaň můžete vytvořit i novou grafiku. (V tom případě mě upozorněte, zda ji mohou využívat i ostatní). Bylo by vhodné, kdyby vaše grafika odkazovala na tuto stránku, takže by lidé poznali, čeho se týká. Můžete také vytvořit své vlastní stránky této kampaně nebo mi s těmito stránkami pomoci.

Zde je vzorová část kódu HTML, který v případě zájmu můžete (s příslušnými úpravami) použít:

<p><a href="http://www.anybrowser.org/campaign/"> <img src="path-to-graphic/graphicname" width="graphic-width-in-pixels" height="graphic-height-in-pixels" alt="Viewable With Any Browser" /></a></p>

Poznámka: Na stránce Any Browser Graphics byste si měli vybrat grafiku, zkopírovat ji do svého adresáře a změnit výše uvedený kód, aby odpovídal vašemu nastavení a zvolené grafice. Jestli je to možné, neodkazujte se na grafiku umístěnou na této stránce přímo, protože to zpomalí načítání vaší stránky, zatíží můj server a v případě, že daný soubor přesunu jinam, váš odkaz nebude funkční.

Jestliže nemáte v úmyslu na své stránce zobrazovat grafiku, ale přesto chcete, aby lidé věděli, že vaše stránky jsou vytvořeny pro libovolný prohlížeč, můžete kdekoli do vaší stránky přidat například tyto textové odkazy: "Zobrazitelné vaším oblíbených prohlížečem" nebo "Optimalizováno pro libovolný prohlížeč" (nebo cokoli, co vyjadřuje váš přístup). Byl bych vděčný, kdyby daný text odkazoval na tuto stránku. Takto, když vytvoříte své vlastní stránky o kampani, lidé v případě zájmu mohou získat další informace a případně vytvořit vlastní stránky všemi čitelné. Na stránce Any Browser Graphics můžete nalézt jiné slogany ke kampani, které poskytli účastníci této akce.

Jestliže vytváříte stránky zobrazitelné libovolným prohlížečem, existují dva hlavní důvody, proč do nich vložit tuto grafiku nebo text:

  • Návštěvníkům vašich stránek tak dáte vědět, že se snažíte, aby si tyto stránky mohl přečíst kdokoli.
  • Ostatní podpoříte ve vytváření vlastních stránek, které bude možné zobrazit ve prohlížečích.

Vytvořil jsem průvodce Accessible Site Design Guide, který pojednává o problémech s přístupností webových stránek a o způsobech jejich zpřístupnění. Není to průvodce jazykem HTML, ale pomůže vám zjistit problémové body v přístupnosti webových stránek a poradí, jak se s nimi vypořádat. Na níže uvedených stránkách můžete nalézt další informace.

Jestliže objevíte stránky, které nejsou přístupné, a chtěli byste, aby je jejich tvůrce upravil do podoby čitelné libovolným prohlížečem, pošlete jim vzkaz. Na této stránce jsou dostupné příklady dopisů.

Doufám, že se k této kampani omezování web designu závislého na určitých prohlížečích přidáte, a pomůžete tak chránit svobodu volby všech uživatelů.

Jestli máte nějaký dotaz, poznámku nebo návrh, dejte mi vědět